My SPM Sains

Tingkatan 4 Tingkatan 5
Isi Kandungan

Bab 1: Penyiasatan Saintifik
1.1 Kaedah Penyiasatan Saintifik
1.1.1 - Aktiviti Makmal : Mengkaji Tindakan Diafragma dalam Mekanisma Pernafasan
1.2 Sikap Saintifik dan Nilai Murni dalam Kaedah Penyiasatan Saintifik


Bab 2: Koordinasi Badan
2.1 Koordinasi Badan
2.2 Sistem Saraf Manusia
2.3 Koordinasi Saraf
2.4 Peranan Reseptor Regang dalam Mengekalkan Keseimbangan dan Koordinasi Badan
2.5 Otak Manusia dan Kerencamannya
2.6 Koordinasi Kimia (hormon) dalam Badan
2.7 Koordinasi antara Sistem Saraf dengan Sistem Endokrin
2.8 Kesan Penyalahgunaan Dadah Terhadap Koordinasi Badan dan Kesihatan
2.9 Kesan Pengambilan Alkohol Berlebihan terhadap Koordinasi Badan dan Kesihatan
2.10 Kepentingan Minda yang Baik dan sihat

Bab 3: Kuturunan dan Variasi
3.1 Pembahagian Sel
3.2 Prinsip dan Mekanisme Pewarisan
3.3 Penentuan Jantina Anak dan Kejadian Anak Kembar pada Manusia
3.4 Mutasi
3.5 Kesan Penyelidikan Genetik terhadap Kehidupan Manusia
3.6 Variasi di Kalangan Hidupan
3.7 Keperluan Mengikuti Mematuhi Kod Etika dalam Penyelidkan Genetik

Bab 4: Jirim dan Bahan
4.1 Perubahan Keadaan Jirim
4.2 Struktur Atom
4.3 Nombor Proton dan Nombor Nukleon dalam Atom Unsur
4.4 Pengelasan Unsur dalam Jadual Berkala
4.5 Sifat Bahan Berdasarkan Kandungan Zarahnya
4.6 Sifat dan Kegunaan Logam dan Bukan Logam
4.7 Kaedah Penulenan Bahan
4.8 Kewujudan dan Kegunaan Kepelbagaian Sifat Bahan


Bab 5: Tenaga dan Perubahan Kimia
5.1 Perubahan Fizik dan Perubahan Kimia
5.2 Perubahan Haba dalam Tindak Balas Kimia
5.3 Siri Kereaktifan Logam
5.4 Aplikasi Konsep Siri Kereaktifan Logam
5.5 Elektrolisis
5.6 Penghasilan Tenaga Elektrik daripada Tindak Balas Kimia
5.7 Tindak Balas Kimia yang Berlaku dengan Kehadiran Cahaya

Bab 6: Tenaga Nuklear
6.1 Bahan Radioaktif
6.2 Penghasilan Tenaga Nuklear
6.3 Keperluan Mengendalikan Bahan Radioaktif dengan Cara yang Betul


Bab 7: Cahaya, Warna dan Penglihatan
7.1 Pembentukan Imej oleh Cermin Satah dan Kanta
7.2 Pembentukan Imej oleh Alatan Optik
7.3 Penyebaran Cahaya
7.4 Penyerakan Cahaya
7.5 Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna
7.6 Aplikasi Penolakan Cahaya Berwarna dalam Penglihatan Objek Berwarna
7.7 Kesan Pencampuran Pigmen
7.8 Kepentingan Warna dalam Kehidupan Harian

Bab 8: Bahan Kimia dalam Perindustrian
8.1 Sifat Aloi dan Penggunaannya dalam Industri
8.2 Kegunaan dan Penghasilan Ammonia dalam Industri
8.3 Kesan Pembuangan Sisa Industri Terhadap Alam Sekitar
8.4 Keperluan untuk Memelihara dan Memulihara Alam Sekitar daripada Pencemaran oleh Bahan Sisa Industri

No comments:

Post a Comment